Vị trí độc tôn của Ferrari để đánh bại Mercedes trong các vòng phân loại

Tự đánh giá-Thứ tự-Khởi động-Cavaliers-Đội-Thành tích-Q1-Hiệu suất-Quý 2-Thành tích-Trong Quý 3-1

1

Sebastian Ann Vettel-Ferrari – 1 phút – 46,017 giây – 1 phút – 44 743 giây – 1 phút – 43,885 giây – 2 – – 2

Red Bull

1: 46.166

1: 45.291- — 1: 44.428

3

3

Ferrari

1: 46.467

1: 45.140

1: 44.667

4 — -4 – Red Bull

1: 45.340 – – 1: 44,979

1: 44,745

5

5

Benz

1: 45,765

1: 45650

1: 45300 – – 6

6

Mercedes

1:46 201

1: 45653-1: 45 415- -7

7

Williams

1: 46231

1:45 887

1:45 676

8

8- –Toro Rosso (Toro Rosso)

1: 46,483

1 : 45,635

1 : 45,798

9

9

Williams

1: 46,879 — -1: 45,701

1: 46 077 – – 10

10- — Hoa sen

1:46 860

1:45 805

1:46 413

11

11 — -Forcing India

1: 46,6 69

1: 46,305

12

12

McLaren

1: 46,600– –1: 46,328- — 13 — -13 – Lực lượng Ấn Độ -1: 46,576

1: 46,385

14

14

Toro Rosso

1: 46 465 – – 1: 46 894- — 15

15

McLahn

1:46 891

1:47 019

16

16 — -Sauber– 1: 46 965 – – 17

17 — Sauber-1: 47 088

18

18

Hoa sen

1: 47 323

19

19 – — Trang viên

1:51 021

20

20

Trang viên

1:51 523 – Mingfeng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *